KONKURS! KONKURS! – ZIMOWE ANIOŁY, ANIOŁKI, ANIOŁECZKI PROSTO Z SERCA I Z SERDUSZKA

Klub KSM Przydomek pod patronatem Fundacji K-S-M „Jesteśmy z Wami” zapraszają przedszkolaki oraz młodzież szkolną do udziału w konkursie plastycznym „ Zimowe anioły ,aniołki ,aniołeczki prosto z serca i z serduszka”

Prace będą oceniane w dwóch grupach: przedszkolaki oraz klasy I – III szkoła podstawowa

Głównym celem konkursu jest możliwość indywidualnego ukazania tej postaci oraz rozbudzenie potencjału twórczego. Technika, tworzywo oraz forma wykonania pracy jest całkowicie dowolna. Mile widziane są prace duże, przestrzenne o wymiarze maksymalnym 25 cm x 25×25 ,ale mogą być także mniejsze .
Praca powinna być wykonana indywidualnie , a ich ilość może być dowolna.

Warunki uczestnictwa

• Każda zgłoszona w siedzibie placówki praca powinna zawierać metryczkę zawierającą czytelne dane uczestnika oraz numer kontaktowy lub e-mailowy.
• Oddanie pracy na konkurs oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu przez uczestnika i jednoczesne wyrażenie zgody na publikację jego pracy z podaniem danych osobowych.

Tel. do kontaktu:52-357-48-23, e-mail: ksmprzydomek@interia.pl

• Termin nadsyłania zgłoszeń prac upływa 15 grudnia 2017roku
• Podsumowanie konkursu i ogłoszenie listy laureatów odbędzie się w styczniu 2018 roku o czym poinformujemy na naszej stronie internetowej oraz na profilu facebookowym.
• Prace będą oceniane pod względem oryginalności i pomysłowości przez jury powołane przez organizatora
• Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową.